Periods ke duran sex mein koi dikatt nahi jab tak dono partners ki isse karne mein barabar ki marzi shamil ho Lekin yaad rakhiye is duran condom ka istemal anivarya hai taaki kisi bhi sankarman se bachha ja sake. Yeh bhi padh lijiye: https://lovematters.in/hi/resource/faqs-period https://lovematters.in/hi/news/sex-during-my-period-do-i-need-contraception

Comment

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang>