Said gouri
Sat, 02/23/2019 - 03:48
Agar pati patni an dusre she santrust nahi hai aur rista nibhane ke liye apne alag sathi se aapshi rajamandi she sambandh banate hai to kya sahi hai?

Comment

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang>