Female body

All stories

Mahilaon ke orgasm ki chaabi - Clitoris! Ye kya hoti hai?

Our Bodies
Aaj Love Matters apko mahilaayon ke uss khaas ang (organ) ke baare me bataane ja raha hai jiska kaam chupchaap sirf orgasm dena hai. Kya kamaal ka kaam hai na!